Lyckad övergång till SAP banksystem när Landshypotek byter hela affärsstödet

Landshypotek byter hela sin affärsplattform. Ett första viktigt steg har tagits när dotterbolaget Landshypotek Jordbrukskredit nu har gått över till ett modernt banksystem från SAP.

PRESSMEDDELANDE 2012-08-14

Landshypotek förändras. Fler produkter och tjänster erbjuds kunderna inom jord- och skog. Landshypotek vänder sig numera också till allmänheten med ett konkurrenskraftigt erbjudande om att öppna sparkonto.

Nu utvecklas en lösning som omfattar hela verksamheten och klarar Landshypoteks kraftiga utveckling. Affärsstödet utvecklas tillsammans med Applicon som ansvarig huvudleverantör, samt leverantörerna SAP och Emric.

- Det är något av ett hjärtbyte vi gör. Därför är det skönt att vi har genomfört den första övergången som gällt vårt dotterbolag Jordbrukskredit. Nu kan vi tryggt gå vidare med skiftet av hela vårt affärsstöd och för alla våra kunder, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Arbetet med övergången till SAP för att hantera Jordbrukskredits bankprocesser har pågått sedan sommaren 2011 och var lyckad. Landshypotek Jordbrukskredit arbetar nu i SAP:s standardprogramvara med moduler för utlåning, säkerheter och inlåning. Lösningen valdes då SAP är det enda internationella banksystemet med stor kundbas som redan är anpassat för den svenska marknaden. Jordbrukskredit hanterar bl.a. lån med övriga säkerheter än vid bottenlån och EU-krediter.

- Vår branschexpertis inom bankväsendet tillsammans med integrationsnyttan och framtida utvecklingsmöjligheter som SAP-lösningarna tillhandahåller, har varit kärnargumentet för Landshypotek att välja SAP. Vi gläds åt att Landshypotek satsar helhjärtat på SAP i samband med sin affärsutveckling och ser framemot att tillsammans med vår partner Applicon fullfölja nästa steg, säger Anders Schyllert, Sverige-chef på SAP.

Det nya affärsstödet ska omfatta hela verksamheten med försäljning, kreditberedning, marknadsföring, uppföljning och utveckling. Den stora övergången sker under hösten. Förutom möjligheterna att hantera nya produkter och tjänster ska kontakten med Landshypotek förenklas. Det ska bl.a. vara enkelt att genom Internettjänster komma åt sina konton. Landshypotek är numera med i Dataclearingen och har ansökt om att bli bank.