Standard & Poor´s bekräftar Landshypoteks starka rating

Ratinginstitutet Standard & Poor´s har beslutat att bekräfta Landshypoteks starka rating.

PRESSINFORMATION 2012-07-24

I december höjde Standard & Poor´s bolagsratingen för Landshypotek, från A- till A. Utsikterna bedömdes stabila. I ett nytt beslut har ratingen bekräftats.

Ratinginstitutet Standard & Poor´s kan efter en ny genomgång av verksamheten konstatera att Landshypotek har en stark marknadsposition, hög andel eget kapital och god lönsamhet. Riskerna i utlåningen till jord- och skogsbrukare bedöms som små.

-        Vi bygger ett allt starkare Landshypotek för att än bättre möta våra kunders behov. Det är glädjande att Standard & Poor´s bekräftar att vi är det starka kreditinstitut som jord- och skogsbrukare behöver, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek.

Ratingen är viktig för villkoren i Landshypoteks upplåning och därmed i förlängningen för att kunna hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till medlemmarna.