Starkt resultat för Landshypotek i förändring

Under året har Landshypotek gjort det möjligt för landets jord- och skogsentreprenörer att ytterligare investera närmare 4 miljarder kronor i de gröna näringarna. Landshypotek gör ett starkt resultat 2011 och är väl förberett på de ökade krav som ställs på banker och andra långivare.

I kölvattnet av tidigare finanskris och nuvarande skuldkris ställs allt tuffare krav på oss som lånar ut pengar. Vårt starka resultat är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för landets jord- och skogsbrukare, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.  

Bokslutet för 2011 visar att:

  • Landshypotek har ökat utlåningen och möjliggjort investeringar för Sveriges jord- och skogsägare med ytterligare 3,8 miljarder kronor. På en något avmattad marknad har Landshypotek därmed ökat utlåningen med 7,4 procent.
  • Landshypotek lånar totalt ut 55,5 miljarder kronor till svenska jord- och skogsfastigheter. Landshypotek visar ett starkt rörelseresultat (exklusive finansiella transaktioner) på drygt 517 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt 170 miljoner kronor jämfört med 2010. Med ökad utlåning har också räntenettot ökat. Resultatet är en följd av att räntenettot ökat med 33 miljoner (7 procent) jämfört med föregående år. Reavinsten av försäljningen av fastigheten på Strandvägen har också påverkat resultatet.

  • Landshypotek har på en turbulent finansmarknad stärkt sina möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Under året fick Landshypotek höjt kretibetyg av ratingsinstitutet Standard & Poor’s (från A- till A). Samtidigt bekräftades trippel A-ratingen på säkerställda obligationer. Efterfrågan på Landshypoteks obligationer har också varit god.

Landshypotek visar god lönsamhet och god kapitalsituation, men står inför ett förändringsarbete för att ytterligare öka kundnyttan. Rörelsens kostnader har ökat något under året, bl.a. genom investeringar i ett nytt affärssystem.

Med det starka resultatet har Landshypotek lagt grund för nödvändig utveckling under året. Vi har med det vi kallar Medlemslyftet redan öppnat för medlemmar att investera i Landshypotek. Responsen har varit stor. Steg för steg kommer vi under året erbjuda både nya och tidigare kunder utvecklade produkter och tjänster, säger Kjell Hedman.

 
Läs hela bokslutskommunikén för 2011 bifogad eller på www.landshypotek.se

 
För mer information kontakta

Kjell Hedman, vd, telefon: 08-459 04 01
Björn Ordell, ekonomi- och finanschef, telefon: 08-459 04 07, 070-536 44 07

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 55 miljarder kronor. Utlåningen, med säkerheter i jord- och skogsegendom, har över tid inneburit mycket låga kreditförluster. Landshypotek har 110 medarbetare på 19 orter i Sverige.