Träff i Sjöbo och Ängelholm: Landshypotek diskuterar jord- och skogsbrukets ekonomi och tillväxtmöjligheter

Landshypotek arrangerar nu träffar runt om i landet för att diskutera ekonomi och tillväxtmöjligheter med jord- och skogsbrukare. I morgon, torsdag 18 oktober, arrangerar Landshypotek träff om ”Kapital, Avkastning och Investeringar” i Sjöbo och Ängelholm.

PRESSINBJUDAN 17 OKTOBER 2012

Svenska lantbruksföretagare möter internationell konkurrens och allt större prissvängningar. Verksamheten kräver allt mer kapital. För att råda över den egna framtiden krävs ständig utveckling och buffert för att möta prissvängningarna.

På detta tema arrangerar jord- och skogsägarnas egna kreditinstitut, Landshypotek, träffar på 19 orter runt om i landet under hösten. Under träffen kommer Landshypotek bl.a. att lyfta fram hur räntan och prisförändringar påverkar lantbruksföretagaren.

Tider för träffarna i Sjöbo och Ängelholm:

18/10             12.00            Sjöbo Gästis, Sjöbo
18/10             18.00            Eriklund, Ängelholm

Landshypotek utvecklas för att växa med det växande jord- och skogsbruket. Landshypotek har öppnat för sparande och erbjuder en investeringsmöjlighet med prognostiserad utdelning på åtta till tio procent per år.

På träffarna deltar bl.a. Landshypoteks finanschef, medlemschef, distriktets chef och förtroendevalda i regionen.

Landshypoteks träffar under hösten hålls i: Enköping 17/10, Sjöbo 18/10, Ängelholm 18/10, Kalmar 23/10, Karlstad 30/10, Örebro 31/10, Roma 1/11, Växjö 6 /11, Huskvarna 7 /11, Halmstad 13/11, Skövde 20/11, Alingsås 20/11, Gnesta 22/11, Stockholm 22/11, Norrköping 27/11, Skellefteå 28/11, Hedemora 29/11, Östersund 4/12, Örnsköldsvik 6/12

Läs mer om träffarna och se program: http://www.landshypotek.se/sv/Produkter/Moten-hosten-2012/