Fitch bekräftar Landshypoteks starka betyg

Värderingsinstitutet Fitch bekräftar Landshypoteks starka kreditbetyg. I Fitch uppdaterade bedömning får Landshypotek betyget A+ med stabila utsikter.

Betyget är viktigt för vår upplåning och i nästa steg för att vi ska kunna låna ut till goda villkor till våra kunder. Men betyget bekräftar även att vi är på rätt väg när vi rustar Landshypotek till en mer relevant, effektivare och modernare bank för jord- och skogsbrukare. Vi har mött bank- och finanskrisen på ett bra sätt, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.  

Fitch lyfter fram att Landshypotek har en mycket god kreditkvalitet och betryggande säkerheter för sin utlåning. Vidare ser Fitch mycket positivt på att Landshypotek under den makroekonomiska krisen haft investerarnas förtroende och tillgång till kapitalmarknaden.

Landshypotek är, enligt Fitch, motståndskraftigt mot ekonomiska svängningar. Utlåningen till jord- och skogsfastigheter bedöms som trygg och stabil. Fitch bedömer också Landshypoteks kapitaltäckning vara bra, sett till jämförbara banker och institut i Sverige och internationellt.

- Vi har under de senaste åren arbetat aktivt för att stärka vårt kapital, med att utveckla risktänkandet och främja goda investerarrelationer. Betyget från Fitch bekräftar det arbetet, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek.

Betygen från kreditvärderingsinstituten ger vägledning till investerare och är viktiga för villkoren i Landshypoteks upplåning. Därmed påverkar betygen möjligheten för Landshypotek att kunna hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till kunderna.

Landshypotek har även kreditbetyg A från Standard and Poor´s och betyget AAA på säkerställda obligationer också det från Standard & Poor´s.

Fitch pressmeddelande: http://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=781202

Bilder för nedladdning finns på: http://www.cisionwire.se/landshypotek