Historiskt starkt kvartalsresultat för Landshypotek

Landshypotek visar starkt resultat för första kvartalet 2013. Det underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive nettot av finansiella transaktioner, uppgick till 92 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 miljoner kronor, motsvarande 28 procent, jämfört med samma period förra året.

Rörelseresultatet, inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgick till 76,5 miljoner kronor.

- Vi har lyckats hålla nere kostnaderna samtidigt som vi stärkt och utvecklat Landshypotek. Trots vår satsning för framtiden har vi samma kostnadsnivå nu som 2007. Under samma tid har volymerna i utlåningen ökat med 35 procent. Återhållsamma kostnader och växande volymer ger oss ett mycket bra resultat, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Även jämfört med fjärde kvartalet förbättrades resultatet. Det underliggande rörelseresultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner) förbättrades med 31,9 miljoner kronor. Resultatförbättringen är ett resultat av ett högre räntenetto, lägre kostnader och minskade kreditförluster netto.

Landshypoteks huvudsakliga intäkt är räntenettot. Räntenettot har ökat med 18 procent jämfört med samma period 2012 och uppgick till 151 miljoner kronor under de första månaderna. Räntenettot har förbättrats med ökad utlåningsvolym och en för Landshypotek lägre upplåningsränta.

Landshypotek utvecklas nu kraftigt för att kunna stärka närvaron på marknaden och presentera fler produkter och tjänster, både för jord- och skogsbrukare och andra som vill spara hos Landshypotek. Landshypoteks utlåning till jord och skog har ökat med 0,5 miljarder kronor (0,9 %) under årets första tre månader, till att totalt omfatta 59,4 miljarder kronor.

Landshypoteks överskott går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i den egna banken, dels genom direkt utdelning till medlemmarna. 135 miljoner kronor har föreslagits i utdelning till medlemmarna för 2012 års resultat.

Se delårsbokslutet i korthet i bifogad fil

Läs hela delårsbokslutet på www.landshypotek.se och finansiell info