Landshypotek inbjuder till dialog: Ny webbvägledning till lyckade generationsskiften

Svenska jord- och skogsbruket står inför en växande åldersutmaning. Upp mot var fjärde jord- och skogsägare är över 60 år. Landshypotek, jord- och skogsbrukarnas egen bank, vill bidra till att möta utmaningen och inbjuder till dialog. En vägledande webbsida med 10 steg för lyckade generationsskiften öppnas. Träffar arrangeras runt om i landet.  

- Som specialister på jord- och skogsbrukets finansiering vet vi att generationsskiften kan innebära både utmaningar och möjligheter. Många ställs inför svåra frågor för framtiden. Vi vill bidra till att finna svar på frågorna och därmed till utvecklade framtidsmöjligheter för gårdarna och de enskilda brukarna, säger Annika Vangstad, marknads- och utvecklingschef på Landshypotek.

Upp mot var fjärde gård bedöms behöva byta ägare det närmaste decenniet, många i form av generationsskiften. Att gå igenom en generationsväxling på en gård innebär stora och viktiga beslut både för nuvarande ägaren och den som tar över. Med ökade marknadsvärden och lönsamhetsutmaningar i jord- och skogsbruket kan generationsskiftet ibland bli komplexa. En omställning av gårdens verksamhet kan bli aktuellt när en ny generation tar över, vilket främjar entreprenörskap.

Landshypotek har öppnat en webbplats som ger vägledning till ett lyckat generationsskifte i 10 steg på www.landshypotek.se/generationsskifte.

Vägledningen presenteras även i skriften: Nya planer för gården – 10 steg för ett lyckas med generationsskifte. (http://www.landshypotek.se/Global/Generationsvaxling/Broschyr_Generationsskifte_130220.pdf)