Landshypoteks nya skogskonton skärper konkurrensen på marknaden

Skogsägare får nu ytterligare alternativ för att placera sina inkomster från skogen. Med nya skogskonton och förmånliga villkor skärper Landshypotek konkurrensen på marknaden för skogsägares sparande. Den skärpta marknadskonkurrensen gynnar skogsägarna.

Tidigare har jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek, erbjudit skogskonton tillsammans med partner. Nu har Landshypotek öppnat för skogskonton i egen regi.

- Vi är specialiserade på jord- och skogsbruk, och ska erbjuda de finansiella tjänster som jord- och skogsbrukare behöver för sin verksamhet. Vi utvecklar nu vårt kontosortiment för sparande både till allmänheten och särskilt till skogsbrukare, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering är huvuduppgiften. Landshypotek pressar marknadsräntorna för finansiering av jord- och skogsbruksfastigheter.

Räntevillkoren för sparkonton hålls också konkurrenskraftiga. Landshypoteks skogskontoränta ligger för närvarande på 2,60 % för medlemmar, dvs för lånekunder. Även andra än medlemmar har möjlighet att öppna skogskonton hos Landshypotek och erbjuds f.n. konkurrenskraftiga 2.50 %. Skogsägare får därmed ytterligare alternativ för placering av skogsinkomster. Den skärpta konkurrensen på marknaden främjar goda villkor för skogsägarna. 

Alla som deklarerar inkomst av skog kan öppna skogskonto. Med kontot fördelas intäkterna från skogsavverkning över flera år, vilket ger jämnare inkomst och lägre marginalskatt.

Landshypotek har sparerbjudande även för allmänheten.