Stämma i Landshypotek - med miljonutdelning till svenska jord- och skogsbruket

I morgon, onsdag den 15 maj, möts förtroendevalda i Landshypotek till den årliga föreningsstämman. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Överskottet i verksamheten går också tillbaka till jord- och skogsbruket. Till stämman föreslås att 135 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna.

Landhypotek är medlemsägt. Överskottet i verksamheten återinvesteras i verksamheten och delas ut till medlemmarna. Medlemmarna har haft möjlighet att investera i Landshypotek och utdelning sker nu för första gången utifrån medlemsinsatsen.

Med investeringsmöjligheten har Landshypotek utvecklat den kooperativa idén. Intresset från medlemmarna har varit stort.

Landshypotek gjorde ett bra resultat under 2012. 135 miljoner kronor har föreslagits i utdelning till medlemmarna utifrån medlemsinsatsen.

Under stämman presenterar vd Kjell Hedman utvecklingen i Landshypotek och 2012 års resultat.

Till stämman är finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra inbjuden att tala. Hon talar under rubriken "Sverige i en orolig omvärld".

Tid: 15 maj 2013, kl. 10.00

Plats: Moderna Museet, Stockholm