Standard & Poor´s ger Landshypotek fortsatt starkt betyg

Värderingsinstitutet Standard & Poor´s bekräftar åter Landshypoteks starka rating.  Standard & Poor´s konstaterar att Landshypotek har god kapitalsituation, ledande marknadspositition för finansiering av jord och skog samt en utlåning kopplad till säkra tillgångar. Värderingsinstitutet ser även positivt på Landshypoteks utveckling och bekräftar därmed betyget A.

20130801

Utifrån Standard & Poor´s landsbedömning för Sverige och osäkerheten i den svenska ekonomin är ratingen behäftad med negativa utsikter. Betyget A bekräftas däremot efter en ny genomgång av det som Landshypotek påverkar, bankens verksamhet och ekonomi.

- Vi utvecklas kraftigt för att bygga Landshypotek till en hållbar bank för jord- och skogsbrukare. Betyget visar att vi är på rätt väg med att rusta vår verksamhet och bli stabilare i en tid av makroekonomisk osäkerhet och ändrade förutsättningar för banker, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Standard & Poor´s lyfter i den nya rapporten till investerarna särskilt fram Landshypoteks starka kapitalsituation och lönsamhet. Utlåningen är kopplad till trygga tillgångar och S&P konstaterar att kreditförlusterna är "exceptionellt" låga. Värderingsinstitutet noterar också att företagsmodellen, Landshypotek är medlemsägt, ger stabilitet.

Standard & Poor´s noterar en brist i att Landshypoteks upplåning är helt beroende av den svenska kapitalmarknaden och värderingsintitutet uttrycker sig därför positivt om satsningen att öppna för sparande från svenska allmänheten. Trots närmast obefintlig marknadsföring har Landshypotek fått in närmare 1,7 miljard kronor i sparande. På sikt kan satsningen på sparpengar bli betydelsefull för att diversifiera upplåningen.

Landshypoteks rating höjdes hösten 2011 och det starka betyget bekräftades efter genomgången förra året. Standard & Poor´s har därefter behäftat betyget med negativa utsikter utifrån en bedömning av det osäkra och allt svagare makroekonomiska läget för Sverige.

Landshypotek har sedan tidigare betyget AAA på säkerställda obligationer från Standard & Poor´s.