11 procent föreslagen utdelning

Landshypotek Bank gör ett bra resultat för 2013. 141 miljoner kronor föreslås gå direkt tillbaka till medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening. Det motsvarar en utdelning på 11 procent på medlemmens insatskapital. Beslutet fattas på föreningsstämman 10 april.

- Vårt resultat möjliggör god utdelning till medlemmarna i den ekonomiska föreningen, våra lånekunder. När vi vände oss till medlemmarna med ett erbjudande om att investera i Landshypotek använde vi prognosen åtta till tio procent. Med förslaget överträffar vi prognosen för andra året i följd, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank är en medlemsägd bank. Samtliga lånekunder är medlemmar i Landshypotek ekonomisk förening, den kooperation som äger banken. Bankens överskott återinvesteras i verksamheten och går tillbaka till lånekunderna i form av utdelning. Utdelningen grundar sig på Landshypotek Banks resultat och medlemmens insats.

Landshypotek Bank gör ett resultat på 267 miljoner kronor miljoner kronor 2013. Utifrån det resultatet har styrelsen i Landshypotek Bank i dag beslutat om ett koncernbidrag på 155,8 miljoner kronor till Landshypotek ekonomisk förening (149,3 miljoner kronor 2012). Koncernbidraget ska täcka föreningens kostnader samt utdelningen till medlemmar.

Utifrån koncernbidraget föreslår styrelsen i Landshypotek ekonomisk förening att 141 miljoner kronor delas ut till medlemmarna. Det är sex miljoner kronor mer i medlemsutdelning än förra året och motsvarar åter en utdelning på 11 procent på insatskapitalet.

Det var förra året som Landshypotek gick från återbäring på räntan till utdelning på insats. Medlemmarna i Landshypotek ekonomisk förening har nu möjlighet att ta del av bankens överskott genom att investera upp till fyra procent av sitt lånebelopp.

Medlemsintresset för att investera i Landshypotek har varit stort. Under året har medlemmarna satsat ytterligare 56 miljoner kronor i nya insatser.

Många har under året fyllt på sin insats upp till maximala fyra procent av lånebeloppet, andra har tagit steg mot maxbeloppet. Medlemmarna har nu investerat en kvarts miljard kronor i Landshypotek.

- Med medlemmarnas insats har vi stärkt bankens kapitalsituation, vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara jord- och skogsbrukarnas egen bank. Det är positivt att vi lyckas stärka kapitalsituationen samtidigt som vi har en hög utdelning, konstaterar Kjell Hedman.