142 miljoner kronor till jord- och skogsbrukare

Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank. Det är överskott i Landshypotek Bank som nu går tillbaka till låntagarna. 142 miljoner kronor går till jord- och skogsbrukare över hela landet. 

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank och arbetar varje dag för ett rikare liv på landet. Banken ägs av låntagarna och överskottet går tillbaka till jord- och skogsbruket. 

- Det känns både bra och är viktigt att vårt överskott stannar inom näringen och kan stärka jord- och skogsbrukares arbete runt om i landet. Det är ett rejält bidrag för fortsatt utveckling av den svenska landsbygden, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank presenterade ett rörelseresultat för 2013 på 267 miljoner kronor. Vid gårdagens föreningsstämma i Landshypotek ekonomisk förening fattades beslutet att 142 miljoner delas ut direkt till medlemmarna, dvs bankens låntagare. Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. 142 miljoner kronor i utdelning innebär att medlemmarna får 11 procent utdelning på sitt insatskapital. Det är andra året i följd som Landshypotek ger en utdelning på 11 procent.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet utifrån Landshypoteks medlemsorganisation med regioner. Utdelningen i miljoner kronor:

Norrland (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) 9,8
Gävle-Dala (Gävleborg, Dalarna län) 6,6
Mälarprov (Uppland, Södermanland, Stockholm och Västmanland) 21,0
Wermland (Värmland) 7,5
Örebro (Örebro) 9,6
Östgöta (Östergötland) 18,8
Älvsborg m fl län (Västra Götaland och Halland) 28,1
Småland m fl prov (Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg) 12,3
Gotland (Gotland) 4,9
Skåne  (Skåne) 23,2