Bokslut 2013: Bra resultat möjliggör nya satsningar för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank presenterar i dag ett bra resultat för helåret 2013. Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till 266,8 (254,9) miljoner kronor. Det underliggande rörelseresultatet (resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner) uppgår till 302,0 miljoner kronor (304,0). Resultatet möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten. Landshypotek Bank är ett tillväxtföretag och har finansierat satsningar på ytterligare 1,8 miljarder kronor i det svenska jord- och skogsbruket under året.

Det är fjärde året i följd som Landshypotek Bank visar ett resultat på den här nivån.

- Att stabilisera resultatet på en bra nivå har varit strategiskt viktigt för oss. Det möjliggör fortsatt nödvändig utveckling av verksamheten, god utdelning till medlemmarna och stärker oss när vi möter investerare. Resultatet är grunden för att kunna hålla goda villkor och utveckla tjänsterna för våra kunder. Vi har nu möjligheter att fortsätta stärka banken och behålla vår prispressande roll på marknaden, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har möjliggjort satsningar i jord- och skogsbruket med ytterligare 1,8 miljarder kronor under året. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 3,0 procent. Landshypotek Bank har 28 procent av den totala marknaden för utlåning till svenska jord- och skogsbrukare.

Landshypotek Bank blev bank under 2013 och fortsätter bygga för framtiden. Det positiva resultatet möjliggör utveckling. Satsningarna är många för att stärka närvaron på marknaden, förbättra tjänsterna för kunderna och växa med nya kunder. Landshypotek Bank presenterar nu ett nytt varumärke som kommunicerar bankens förändring och med ambitionen att möta nya kunder.
Landshypotek Bank vänder sig nu till den breda sparandemarknaden. Landshypotek Bank erbjuder ett sparande med konkurrenskraftig ränta för svenska hushåll. Nya sparkonton och en digital bank för sparare presenteras.

- Vi har sparmöjligheter för alla som söker goda villkor och samtidigt har ett hjärta som klappar för landsbygden. Det är ett spännande och viktigt steg i Landshypoteks snart 180-åriga historia när vi vänder oss till fler än våra kärnkunder jord- och skogsbrukarna. Inlåningspengarna kommer att stärka oss som bank för framtiden, säger Kjell Hedman.

Läs hela bokslutet: http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/20140206-delarsrapport_sve.pdf

I korthet:

  • Landshypotek Banks rörelseresultat uppgick till 267 miljoner kronor för 2013. Det underliggande resultatet, resultat exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgick till 302 miljoner kronor.
  • Utlåningen uppgick till 60,7 miljarer kronor. Utlåningen har ökat med 1,8 miljarder SEK. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 3,0 procent. Landshypotek Bank har 28 procent av den totala marknaden för utlåning till svenska jord- och skogsbrukare.
  • Sparandet i Landshypotek Bank uppgick till 2,1 miljard kronor.
  • 141 miljoner kronor av överskottet föreslås delas direkt ut till medlemmarna. Det motsvarar 11 procent på medlemmens insatskapital.