Fitch bekräftar Landshypoteks Banks betyg A+

Värderingsinstitutet Fitch har bekräftat Landshypoteks Banks rating till A+ med stabila utsikter. Fitch bedömer att Landshypotek Bank står starkt. Ratingbeslutet motiveras med att kvaliteten i kreditportföljen är god, organisationen och ledningen kompetent, och ställningen på marknaden god. Med resultatet finns möjligheter att stå emot oväntade händelser. Fitch ser även mycket positivt på den ökade inlåningen i Landshypotek Bank.

- Vår rating är avgörande för vår upplåningskostnad. Att Fitch nu bekräftar vårt starka betyg är således mycket positivt. Landshypotek Bank utvecklas och vi har de senaste åren arbetat intensivt för stärkt kreditkontroll, att satsa på sparandeaffären, och aktiv marknadsnärvaro. Fitchs rating är en bekräftelse på att vi utvecklas på bra sätt, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek Bank.

Värderingsinstitutet bedömer att Landshypotek Banks marginaler är stabila och förväntar sig att Landshypotek Bank ska fortsätta tillhandahålla konkurrenskraftiga lån med låg risk till sina kunder. I sin bedömning belyser Fitch att andelen osäkra och oreglerade krediter har ökat de senaste åren, men noterar att förlusterna sett till hela kreditportföljen är på en låg nivå och att Landshypotek Bank har stärkt ramverket för riskhantering.