För ett rikare liv på landet - 180 års erfarenhet i ny form

Landshypotek Bank förändrar i dag sitt varumärke, byter symbol och tar namnet Landshypotek Bank. ”Med vår långa historia och kärnan i vår affärsidé som byggstenar, har vi i det nya varumärket tydliggjort allt det som Landshypotek Bank står för. Varumärket och kommunikationen samlas under löftet: För ett rikare liv på landet", säger Annika Vangstad, Marknads- och utvecklingschef på Landshypotek Bank.

1836 startade den första hypoteksföreningen med syftet att förse jordbrukare med möjlighet till goda lånevillkor. Nästan 180 år senare lanseras Landshypotek Bank. Affärsidén är i grunden densamma idag, men numera erbjuds alla privatsparare i Sverige en möjlighet att investera i landsbygden genom att spara pengar i Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank utvecklar kommunikationen för att vid sidan professionella jord- och skogsbrukarna bättre kunna möta nya sparkunder och en bredare målgrupp av landsbygdsfamiljer.

Varumärkesförändringen vilar på ett omfattande analysarbete där kundinsikter om attityder till landsbygd och mat kopplats till Landshypotek Banks tjänster och rötter. Avsiktsförklaring, marknads- och kundsegmentering samt positioneringsstrategi för Landshypotek Bank har arbetats fram tillsammans med analysföretaget Venti.

Denna grund har använts för att i samarbete med Stockholm Design Lab ta fram en ny visuell identitet för det nya varumärket. SDL har arbetat med projektet sedan 2012 och har varit delaktiga genom hela identitetsarbetet med det nya namnet, logotypen och varumärkesplattformen samt kvalitetssäkring av allt färdigt material. Projektet omfattar allt från grafiskt profilprogram till webdesign, trycksaker, skyltprogram och kommunikationsidé.

”Vi har arbetat fram ett varumärke där samtliga målgrupper i testerna fick direkta associationer till landsbygden och värdena trygghet, frihet och möjligheter. Det är vad vi vill stå för. Tillsammans med de jordnära färgerna ges direkta kopplingar till det som kommer ut av vår finansiering – nämligen bra svensk mat, svensk möbeldesign, öppna landskap och välskötta skogar. Här särskiljer vi oss i bankvärlden som en annorlunda bank", fortsätter Annika Vangstad.

"Vi har hämtat inspiration från Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson som genom generationer varit en källa till kunskap om vårt land, djur och naturens rikedomar. Detta kombineras med en mer modern och enkel form", säger Björn Kusoffsky, Creative director och VD .

Idag lanseras samtidigt en helt ny responsiv webbplats med digitala tjänster som möjliggör att med fyra enkla steg öppna ett sparkonto med bra räntevillkor på bara några få minuter. Webbplatsen har tagits fram i samarbete med KnowIT.

Övriga samarbetspartners som varit involverade i framtagandet av det nya varumärket är BrandLab, Minnesota Communication och Bizkit Wiseley.