Johan Asklund ny distriktschef för Landshypotek Bank i Örebro och Värmland

Landshypotek Bank är i snabb utveckling. Johan Asklund har rekryterats till ny distriktschef och för att leda den fortsatta utvecklingen för jord- och skogsbrukarnas bank i Örebro och Värmland.

Landshypotek Bank är Sveriges tionde största bank och finansierar satsningar inom jord- och skogsbruket. Banken har även ett sparande för landsbygden som är öppet för alla. Distriktet för Örebro och Värmland har kontor i Örebro och Karlstad och omfattar Värmland och Örebro län samt flera kommuner i Västmanland och Dalsland. Landshypotek Bank har lånat ut ca 8,5 miljarder till jord- och skogsbrukare inom det området.

Johan Asklund är ny inom Landshypotek Bank men har lång och gedigen erfarenhet från bankverksamhet  inom regionen.

- Jag ser fram emot att tillsammans med mina kompetenta medarbetare fortsätta utveckla kundkontakten och vårt erbjudande för landsbygdsentreprenörer. Att jobba i en medlemsägd organisation är helt nytt för mig och det ser jag också fram emot. Den tydliga rollen för jords- och skogsbruket gör oss långsiktiga i vårt agerande och det känns bra att vårt överskott går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen, säger Johan Asklund.

Johan Asklund har senast varit regionsansvarig för Nordea i Värmland. Han har tidigare även varit kontorschef och kundansvarig inom Nordea. Johan Asklund tar över efter Robert Liljeholm som själv har valt att anta nya utmaningar som kundansvarig på Landshypotek Bank i Örebro.

Landshypotek Bank är i tillväxt och har utvecklat verksamheten bl.a. med satsningen på ett sparande för landsbygden. Bankens kärnverksamhet är kreditgivning till professionella jord- och skogsbrukare och entreprenörer på landsbygden som utvecklar företagsamhet utifrån sin jord- och skogsbruksfastighet. 

- Johan Asklund är mycket väl förtrogen med den lokala marknaden och  kreditgivning för investeringar till såväl privatmarknad som företagsmarknad. Det känns som ett mycket bra tillskott till distriktet, säger Fredrik Enhörning, försäljningschef på Landshypotek Bank.