Kommentar till Landshypotek Banks förändrade ratingutsikter

Standard & Poor´s har förändrat de ”stabila” utsikterna i Landshypotek Banks rating till ”negativa”. Ratinginstitutet pekar på att strukturella förändringar i jordbruket riskerar att försvaga bankens kreditportfölj.

- Vi har satt fokus på att stärka och utveckla vårt kreditarbete med både en tät kunddialog och kunduppföljning. Standard & Poor´s analys visar vikten av det arbetet, säger Kjell Hedman, VD för Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har en stark rating med betyget A som nu bekräftas. Bankens kapitaltillgång och möjligheten till resultatgenerering bedöms som ”very strong”. Utlåningen till jordbruket har gett en unikt stark kreditportfölj och ytterst låga kreditförluster.

Standard & Poor's uppmärksammar med sitt besked att kreditförlusterna växt från de låga nivåerna, och att Landshypotek Banks kreditförluster därmed går mot att likna de som andra banker har.

- Jordbruket är i stark förändring och för vissa kunder är likviditeten pressad. Det krävs allt mer av jordbrukaren som just företagare. Det märks bl.a. genom att resultatspridningen är stor även mellan företagare i samma bransch.  För oss som kreditgivare krävs allt djupare analys av det enskilda företaget, säger Kjell Hedman.

Negativa utsikter innebär enligt Standard & Poor´s en chans på tre att ratingbetyget sänks inom två år. Om kreditkvaliteten stärks under den tiden förändras inte betyget.