Kvartalsrapport första kvartalet: Stark start för sparandet

Landshypotek Bank visar fortsatt tillväxt och presenterar ett resultat på närmare 75 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Under kvartalet har Landshypotek Bank presenterat ett nytt varumärke och öppnat en ny digital bank för sparare.

- Det är viktigt för oss att hålla god resultatgenerering. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas och bli en allt bättre bank för våra kunder. Vi investerar i nyutveckling samtidigt som vi visar ett fortsatt tillfredsställande resultat, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek Bank.

I dag presenterar Landshypotek Bank den första delårsrapporten för året. Jämfört med samma period förra året har räntenettot förbättrats, men också kostnaderna. Resultatet har därmed minskat med 1,7 miljoner kronor till 74,8 miljoner kronor. Det underliggande resultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 70,3 (92,1) MSEK. Kostnadsökningen är planerad och främst kopplad till utvecklingen av den digitala banken för sparande och en förstärkning med fler medarbetare.

Under första kvartalet har Landshypotek öppnat en helt ny digital bank. Alla kan nu enkelt och tryggt öppna konton och börja spara direkt på webben. Den digitala banken har en teknisk lösning som är i framkant på marknaden. För första gången Landshypoteks 178-åriga historia är banken öppen för kunder utanför jord- och skogsbruket.

Starten för sparandesatsningen ger mersmak. Närmare 1900 nya konton är öppnade från den 6 februari till kvartalets slut. Sparandet omfattar totalt 2,9 miljarder kronor fram till 31 mars.

- Vi har nu tagit första steget för att på allvar ge oss in på sparandemarknaden. Våra sparerbjudanden vänder sig till både hjärnan och hjärtat. Hjärnan med goda villkor, hjärtat med att sparpengarna går till utlåning för att utveckla landsbygden. Responsen har varit god, konstaterar Kjell Hedman.

Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har från rekordnivåer märkbart mattats av. Den årliga tillväxten på marknaden beräknas för 2014 bli omkring 3 procent, betydligt lägre än rekordnivåerna som gällde fram till 2010. Med en utlåning på 60,9 miljarder SEK har Landshypotek 27,8 procent av den totala marknaden för utlåning till svenska jord- och skogsbrukare och är därmed marknadsledande.