Landshypotek Bank sänker samtliga utlåningsräntor

Landshypotek Bank sänker idag samtliga utlåningsräntor. Räntorna sänks med upp till 15 punkter. Till skillnad från flertalet övriga banker tillämpar Landshypotek Bank rörlig ränta. Sänkningen slår därmed igenom direkt för kunderna.

Vår upplåningskostnad har minskat och därmed har vi nu möjligheter att sänka de historiskt sett redan låga räntorna, säger Björn Ordell, ekonomi- och finanschef på Landshypotek Bank.  

Landshypotek Bank listar ett ränteerbjudande utifrån upplåningskostnaden, en bedömning av marknadsläget och kostnaden för att driva och utveckla banken. Riksbankens räntebesked förra veckan påverkar finansmarknaden och har därmed indirekt, men inte direkt, samband med Landshypotek Banks utlåningsräntor.  

Landshypotek Bank sänker den rörliga räntan med tio punkter. De övriga tidsbestämda räntorna sänks med 15 punkter.  

Räntan har sänkts under lång tid, den rörliga med upp mot en halv procent under året. Inte sedan efterdyningarna av finanskrisen 2010 har den rörliga räntan varit så här låg. De bundna räntorna, såsom den med femårig bindning, har inte haft den här låga nivån under de senaste tio åren.  

- Med sänkningen av den tidsbestämda räntan har den som vill ha stabilitet i sina investeringskalkyler goda möjligheter att nu binda räntan på fördelaktiga nivåer, konstaterar Björn Ordell.  

Landshypotek Bank anger ett indikativt listpris men gör alltid en individuell bedömning av räntan. Den kan därmed bli både högre och lägre än den som visas i listningen.