Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Älvsborg

Hur gör man ett lyckat generationsskifte? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Älvsborg till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om generationsskiften. Mötet hålls på måndag den 17 mars på Vara Konserthus med start kl.15.

Var fjärde jord- och skogsägare är över 65 år och många gårdar kommer behöva skifta ägare de närmaste åren. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Älvsborg handlar det om generationsskiften. Kristian Strandell, Areal, beskriver olika möjligheter vid generationsskiften och ger tips på lyckade skiften.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året.

VD Kjell Hedman berättar om utvecklingen i Landshypotek Bank och medlemsutdelningen vid mötet och Annika Vangstad, marknad- och utvecklingschef berättar om Landshypotekets nya varumärke och satsningar framåt på mötet i Vara.

Plats: Vara Konserthus Måndag 17 mars, kl. 15.00-20.00