Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Gävle-Dala

Hur ser den aktuella marknaden för jord- och skogsfastigheter ut i Gävleborg och Dalarna? Vilka möjligheter finns med satsningar på biobränsle? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Gävle-Dala till regionmöte under temat landsbygdens framtid handlar det om energiförsörjning och fastigheter. Mötet hålls i Järvsö på måndag den 24 mars med start kl. 17.45.

Jord- och skogsbruket är i kraftig förändring. Nya möjligheter öppnar sig i en värld som är i växande behov av mat och energi. Samtidigt ställs landsbygdens företagare inför nya utmaningar. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i region Gävle-Dala handlar det om energi och fastigheter. Jonas Olinder, biobränsleansvarig på Mellanskog, berättar om utvecklingen på biobränslemarknaden och hur utvecklingen ser ut framåt. Daniel Leanders, fastighetsmäklare på LRF konsult, pratar om det aktuella läget på fastighetsmarknaden.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken. Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden. Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten.

Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året. Vid regionmötet talar även vd Kjell Hedman och presenterar Landshypoteks utveckling och resultat.

Plats: Hotell Järvsöbaden i Järvsö, måndag 24 mars, kl. 17.45-21.30.