Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Mälarprovinserna

Hur blir man en framgångsrik entreprenör på landsbygden och vilka utmaningar står företagarna inför? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Mälarprovinserna till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om företagande på landsbygden. Mötet hålls på lördag den 22 mars i Skokloster med start kl. 10.30.

Jord- och skogsbruket är i kraftig förändring. Nya möjligheter öppnar sig i en värld som är i växande behov av mat och energi. Samtidigt ställs landsbygdens företagare inför nya utmaningar. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Mälarprovinserna handlar det om matproduktion, entreprenörskap och näringens ekonomiska förutsättningar. Helena och Peter Andersson bakom företaget Renbiten – en av de vinnande gårdarna i Sveriges skönaste gårdar delar med sig av sina erfarenheter kring entreprenörskap och produktutveckling. Fredrik von Essen, entreprenören bakom Svenska Smakupplevelser med förmågan att förädla svenska råvaror till himmelska smakupplevelser, berättar om sin erfarenhet av företagande. Kreditchef Helena Silvander ger sin syn på hur förändringar i omvärlden påverkar entreprenörer på landsbygden likväl som banken.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken. Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden. Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året. Vid regionmötet talar även vd Kjell Hedman och presenterar Landshypoteks utveckling och resultat.

Plats: Skokloster Värdshus, Lördag 22 mars, kl 09.00-15.15.