Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Nässjö

Hur påverkar världsekonomin den småländske bonden? När Landshypotek bjuder in medlemmarna Småland till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det omvärlden och marknaden. Santhe Dahl, koncernchef på Vida är inbjuden talare. Mötet hålls tisdag den 18 mars på Nässjö Träcentrum med start kl.15.

Jord- och skogsbruket är i kraftig förändring. Nya möjligheter öppnar sig i en värld som är i växande behov av mat och energi. Samtidigt ställs landsbygdens företagare inför nya utmaningar. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Småland handlar det om hur världsekonomin påverkar den småländske bonden. Santhe Dahl, Koncernchef Vida AB gästar mötet och beskriver hur sågverken och dess marknad påverkar den småländske jord- och skogsbrukaren.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året.

VD Kjell Hedman berättar om utvecklingen i Landshypotek Bank och medlemsutdelningen vid mötet i Småland.

Plats: Nässjö Träcentrum i Nässjö tisdag 18 mars, kl. 15.00.