Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Örebro.

Hur påverkar den makroekonomiska utvecklingen den enskilda jord- och skogsbrukaren? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Örebro till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om hur konjunkturen och marknaden utvecklas och vilka konsekvenser det får för jord- och skogsbrukare. Mötet hålls tisdag den 18 mars på Scandic Grand i Örebro med start 17.45.

Jord- och skogsbruket är i kraftig förändring. Nya möjligheter öppnar sig i en värld som är i växande behov av mat och energi. Samtidigt ställs landsbygdens företagare inför nya utmaningar. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Älvsborg handlar det om den makroekonomiska utvecklingen.

Andreas Wallström, omvärldsanalytiker på Nordea, beskriver konjunkturen, omvärlden och hur marknaden i Sverige står sig i förhållande till andra länder. Björn Ordell, finanschef på Landshypotek Bank, pratar om hur Landshypotek påverkas och vilka effekter det får för kreditgivningen inom lantbruket.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året.

Plats: Scandic Grand i Örebro, tisdag 18 mars, kl. 18.