Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Skåne

Hur gör man ett lyckat generationsskifte? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Skåne till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om generationsskiften. Mötet hålls i morgon på Marsvinsholm Slott, Ystad, med start klockan 13.

Var fjärde jord- och skogsägare är över 65 år och många gårdar kommer behöva skifta ägare de närmaste åren. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Skåne handlar det om generationsskiften. Urban Rydin, LRF konsult, ger tips på lyckade skiften.

Mötet i Skåne är det första av 10 regionmöten som Landshypotek ekonomisk förening arrangerar runt om i landet.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året.

VD Kjell Hedman berättar om utvecklingen i Landshypotek Bank och medlemsutdelningen vid mötet på Marsvinsholm slott i morgon.

Plats: Marsvinsholm slott, Ystad Tid: 13 mars, kl. 13.00