Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte i Torsta

Hur blir man en framgångsrik landsbygdsentreprenör? När Landshypotek bjuder in medlemmarna i Norrland till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om köttförädling och företagande på landsbygden. Regionmötet är även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i Landshypotek Bank, banken för landsbygdens framtid. Mötet hålls på torsdag den 20 mars i Torsta, Ås med start kl. 17.30.

Jord- och skogsbruket är i kraftig förändring. Nya möjligheter öppnar sig i en värld som är i växande behov av mat och energi. Samtidigt ställs landsbygdens företagare inför nya utmaningar. När Landshypotek bjuder in till regionmöte i Norrland handlar det om matproduktion, entreprenörskap och näringens ekonomiska förutsättningar. Sören Lundgren som driver familjeföretaget Fågelbergets Gårdschark delar med sig av sin kunskap om köttförädling, köttkvalitet och hantering vid slakt. Han ger oss även en inblick i sin vardag och sin erfarenhet av företagande.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året. Vid regionmötet talar även Björn Ordell, finanschef samt Katarina Johansson, distriktschef i Norrland och presenterar Landshypoteks utveckling och resultat.

Plats: Torsta, torsdag 20 mars, kl. 17.30-21.30