Pressinbjudan: Landsbygdens framtid tema på Landshypoteks regionmöte på Gotland

Hur genomför man ett lyckat generationsskifte? När Landshypotek bjuder in medlemmarna på Gotland till regionmöte under temat Landsbygdens framtid handlar det om generationsskiften. Regionmötet är även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i Landshypotek Bank, banken för landsbygdens framtid. Mötet hålls på torsdag den 20 mars på Levide Bygdegård med start kl 18.

Var fjärde jord- och skogsägare är över 65 år och många gårdar kommer behöva skifta ägare de närmaste åren. När Landshypotek bjuder in till regionmöte på Gotland handlar det om generationsskiften. Gunnar Axelsson, LRF Konsult, beskriver olika möjligheter vid generationsskiften. Kristian Gustafsson, lantbrukare på Gotland, berättar om hur han nyligen genomfört ett lyckat generationsskifte samt ger sina tips och lärdomar från det.

Landshypotek Bank ägs av medlemmarna. Förutom framtidsdiskussionen tar medlemmarna vid regionmötena del av utvecklingen i den egna banken.

Banken är i snabb utveckling. En ny digital bank för sparare öppnade i februari. Alla kan numera spara i Landshypotek Bank. Sparpengarna går till utveckling av landsbygden. Varumärket har också förändrats och jord- och skogsbrukarnas egen bank har stärkt sitt erbjudande och verksamheten för framtiden. Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Vid regionmötet presenteras ett förslag till medlemsutdelning för året. Vid regionmötet talar även Helena Silvander, kreditchef, samt Erik Olsson, distriktschef på Gotland och presenterar Landshypoteks utveckling och resultat.

Plats: Adress: Levide Bygdegård, Idrottsplatsen, Levide, 623 53 Hemse (www.levide.nu), kl. 17.45-21.30.