Thomas Östros medverkar vid Landshypoteks föreningsstämma den 10 april

I morgon, torsdag den 10 april, hålls föreningsstämma i Landshypotek ekonomisk förening. Vid stämman samlas Landshypoteks förtroendevalda från hela landet på Moderna Museet i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. Stämman beslutar även om årets föreslagna medlemsutdelning. Svenska Bankföreningens VD Thomas Östros medverkar som extern stämmotalare.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank och överskottet i verksamheten går tillbaka till alla som lånar, medlemmar i Landshypotek ekonomisk förening. Under 2013 blev Landshypotek bank.  I februari öppnade Landshypotek Bank en ny digital bank för sparare.

Under stämman presenterar VD Kjell Hedman utvecklingen i Landshypotek Bank och 2013 års resultat. Finans- och ekonomichef Björn Ordell berättar mer om bankens ekonomi och kapitalsituation. Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2013 och till stämman föreslås att 142 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna, vilket innebär 11% utdelning på insatskapitalet.

Direkt efter stämmoförhandlingarna, klockan 11, talar Thomas Östros, VD för Svenska Bankföreningen, om utmaningar och möjligheter för svenska banker. Gunnar Wetterberg, historiker och författare, gästar stämman på eftermiddagen för att tala om sambandet mellan ekonomi och befolkning.

Tid: 10 april 2014, kl. 10.00
Plats: Moderna Museet, Stockholm