164 miljoner till jord- och skogsbrukare

Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank när överskottet i Landshypotek Bank nu går tillbaka till låntagarna. Utdelningen fastställdes idag när ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, höll stämma. Totalt går 164 miljoner till jord- och skogsbrukare över hela landet.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Banken ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening med 43 000 medlemmar.
Överskottet i banken går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i banken, dels genom utdelning direkt till ägarna, dvs låntagarna.

Landshypotek Bank presenterade ett rörelseresultat för 2014 på 385 miljoner kronor. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 164 miljoner delas ut direkt till bankens låntagare, medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det är en ökning i utdelning med 22 miljoner kronor jämfört med förra året och med 29 miljoner jämfört med för två år sedan.

Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. Utdelningen motsvarar 12 procent på insatsen i föreningen. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed nu se fram emot miljonutdelning i maj.

- Utdelningen till lånekunderna i banken, våra ägare, är viktig för oss. Vi ger nu 164 miljoner kronor till landsbygden. Pengarna stannar inom näringen och kan stärka jord- och skogsbrukares arbete runt om i landet. Vi är en annorlunda bank och är stolta över vår ägarutdelning, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

- För tredje året i följd överträffar vår egen bank prognosen till medlemmarna för att investera och vi kan med miljonutdelning till hela landet ge hela tolv procent i utdelning. Hos Landshypotek är du inte enbart låntagare. Du är även ägare, får utdelning och är med i en utveckling för stärka de gröna näringarna och landsbygden, säger Gunnar Lans, verkställande tjänsteman och medlemschef i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.