164 miljoner till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår att 164 miljoner kronor av Landshypotek Banks vinst går tillbaka till medlemmarna. Beslutet tas av stämman i april. Inför stämman diskuterar medlemmarna förslaget på regionmöten runt om i landet.

Landshypotek Bank ägs av 45 000 lånekunder, samlade som medlemmar i kooperationen Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst går tillbaka till föreningens medlemmar i form av utdelning. Styrelsen för föreningen har beslutat att föreslå stämman att 164 miljoner kronor ska gå tillbaka till medlemmarna för 2014. Det är en ökning med 22 miljoner kronor jämfört med förra året.

- Vi är glada att åter kunna lämna hög utdelning till medlemmarna. Det är ett välkommet tillskott till alla jord- och skogsbrukare som lånar av Landshypotek Bank, säger Lars Öhman, ordförande i den ekonomiska föreningen som äger banken. 

Utdelningen fördelas efter den insats som medlemmen har i föreningen. Tidigare år har 135 och 142 miljoner kronor delats ut. Det har motsvarat 11 procent på insatsen. Årets 164 miljoner kronor innebär en höjning både i miljoner och i procent. Utdelningen motsvarar 12 procent på insatsen.

- Landshypotek Bank gör ett bra resultat och vi vill att det märks i vår medlemsutdelning, säger Lars Öhman.

Under mars månad hålls regionmöten i Landshypotek Ekonomisk Förening. På mötena presenteras utdelningen och utvecklingen i både förening och bank.

Årets regionmöten i de tio regionerna i Landshypotek Ekonomisk Förening: 14/3 Region Gävle-Dala, Gävle; 16/3 Region Småland m fl provinser, Växjö; 17/3 Region Skåne, Trelleborg; 17/3 Region Örebro, Örebro; 17/3 Region Gotland, Väskinde, 18/3 Region Wermland, Karlstad; 18/3 Region Östgöta, Linköping, 18/3 Region Norrland, Luleå; 19/3 Region Älvsborg m fl län, Vara; 21/3 Region Mälarprovinserna, Nyköping.

Medlemsutdelningen görs möjlig genom koncernbidrag från banken till ägarföreningen. För årets resultat lämnas 177 miljoner kronor i koncernbidrag från banken till Landshypotek Ekonomisk Förening.