Bokslut kvartal 1 2015: Bra start på 2015 för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank visar ett bra resultat för första kvartalet 2015. Underliggande rörelseresultatet har förbättrats med 11,4 miljoner kronor och banken växer på marknaden för såväl inlåning som utlåning.

- Vi har inlett året starkare än förra året, med bra resultatgenerering och tillväxt på marknaden. Vi har under en längre tid arbetat för att förbättra våra möjligheter att möta kunderna och fortsätter att utvecklas för att stärka vår plats på marknaden, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Under första kvartalet växte Landshypotek Bank utlåningen med 0,5 miljard kronor och inlåningen 1,0 miljard kronor. Banken har idag över 7 miljarder kronor i sparande från allmänheten och totalt 62 miljarder kronor i utlåning till svenskt jord- och skogsbruk.

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, har under kvartalet förbättrats med 11,4 MSEK och uppgår till 69,0 (57,6) MSEK. Resultatet inklusive finansiella transaktioner uppgår till 56,7 (74,8) MSEK.

Bankens räntenetto har utvecklats positivt första kvartalet. Kostnadsnivån har under det första kvartalet varit något lägre än under sista kvartalet 2014. De konstaterade kreditförlusterna har minskat och kreditreserveringarna är i paritet med det senaste kvartalet. Reserveringarna för sannolika kreditförluster kan hänföras till ett antal enskilda engagemang.

- Lönsamheten kan generellt förbättras inom lantbruket, men för oss som kreditgivare handlar det om den enskilda företagaren. Vi för en aktiv dialog med våra kunder och kreditreserveringarna återspeglar det fokus vi håller på kunder med svag likviditet, säger VD Liza Nyberg.