Framtidens nya bank – vad händer med dagens banksystem när förtroendet förändras?

Förtroendet för banken som institution har under en längre tid minskat. Samtidigt erbjuder nya och fler aktörer tjänster som tidigare enbart de stora bankerna har gjort. De nya tjänsterna erbjuds ofta enkelt och helt digitalt. Bankernas roll är under omdaning.

Bankernas roll i samhället diskuteras under Landshypotek Banks seminarium i dag i Almedalen.

- Bankerna har historiskt byggt verksamheten på förtroende från kunderna och ansvar för samhällsuppgiften. Det kan vi göra än i dag. Men förtroende är en färskvara som inte kan leva på gamla föreställningar eller föråldrade relationer. Vi behöver vinna förtroende utifrån dagens bankrelation och varje dag, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank. 

Under seminariet diskuteras vad det är som inger förtroende på dagens bankmarknad. En ny undersökning om hur unga ser på banker presenteras.

- Vi banker kommer ju att bli allt mer lika varandra och andra aktörer som inte är banker kommer att erbjuda samma tjänster. Men vi banker har en större uppgift med att möjliggöra för företag att växa sin verksamhet och för människor att bo bra. Det är en samhällsuppgift som lägger grunden för en växande samhällsekonomi, säger Liza Nyberg. 

Välkommen till seminarium i Almedalen den 30 juni 2015 kl. 14.30 på Hästgatan 4 i Visby.

I panelen deltar Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott, Emil Källström (C) ekonomisk-politisk talesperson, Rodney Alfvén, Head of Investor Relations Nordea, Peter Schierenbeck, grundare samt produkt- och marknadschef Lendify och Liza Nyberg VD på Landshypotek Bank. Ulrik Simonsson, VD för Ungdomsbarometern presenterar undersökningen om ungas syn på banken. Johan Hakelius är moderator.