Gotländska byggnader på gårdar temat på Regionmötet för Landshypotek Ekonomisk Förening på Väskinde Bygdegård, Gotland.

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna på Gotland till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om byggnadsvård och Gotländska byggnader. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på tisdag 17 mars på Väskinde Bygdegård på Gotland.

På regionmötet deltar den externa gästen Stefan Haase med gedigen kunskap och lång erfarenhet av byggnadsvård och håller en presentation om gotländska byggnader. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Björn Ordell, vice vd på Landshypotek Bank. Distriktschef Erik Olsson kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden på Gotland. Ordförande i regionstyrelsen, Mats Widgren, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där drygt 5,5 miljoner går tillbaka till medlemmarna på Gotland.

Mötet äger rum på Väskinde Bygdegård, Stora Mickelgårds 401, Visby, tisdag den 17 mars, kl. 18.00-21.30.