Halmeldning, vindkraft och biogas. Alternativa energikällor på agendan vid Regionmötet för Landshypotek Ekonomisk Förening på Jordberga Gård.

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Skåne till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om energi och alternativa former av kraftkällor. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på tisdag 17 mars i Trelleborg på Jordberga Gård. 

På regionmötet i Skåne kommer Otto och Carl Adam von Arnold från Jordberga Gods delta och hålla ett föredrag om gården, jordbruket och verksamheten. De kommer även presentera Jordberga biogasanläggning och berätta om halmeldning, vindkraft och biogas. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza Nyberg, ny VD på Landshypotek Bank sedan december. Landshypotek Banks distriktschef Stefan Svennefelt kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Skåne. Ordförande i regionstyrelsen, Hans Heuman, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där drygt 27 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Skåne.

Mötet äger rum på Jordberga Gård i Trelleborg tisdag 17 mars, kl. 11.30-15.30.