Hur bygger man ett starkt lag? Växjö Lakers Anders Öhman talar om klubbens framgångssaga för Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Småland

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Småland till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om samarbete och skapa ett bra lag. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på måndag den 16 mars kl. 15-19 på Vida Arena i Växjö.

Att kunna samarbeta och bygga starka lag är viktigt och kanske till och med avgörande i många sammanhang. På regionmötet i Småland kommer Anders Öhman från Växjö Lakers berätta om klubbens framgångssaga och lagledarens roll i att ”bygga ett lag”. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza Nyberg, ny VD på Landshypotek Bank sedan december. Landshypotek Banks distriktschef Mårten Lidfeldt kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Gävle Dala. Ordförande i regionstyrelsen, Anders Johansson, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där 14,7 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Småland.

Mötet äger rum på måndag den 16 mars kl. 15-19 på Vida Arena i Växjö.