Invigning av Landshypotek Banks nya Nyköpingskontor med samtal om jordbrukspolitiken

Landshypotek Bank utvecklas och växer. Nu görs en satsning på den fortsatta utvecklingen av jord- och skogsbruket i Sörmland. Den 25 februari invigs Landshypotek Banks nya kontor i Nyköping. I samband med invigningen hålls även ett föredrag om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, av Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert vid LRF. 

Invigningen inleds av Landshypotek Banks nya VD Liza Nyberg. Efter Sofia Björnssons föredrag med tema ”Hur påverkas du av CAP 2015” blir det mingel med förtäring i de nya lokalerna.

Välkommen den 25 februari med start kl. 15.00 på Scandic konferens vid Brunnsgatan 29, Nyköping.

Program
15.00 Kaffe och smörgås
15.15 Landshypotek Banks VD Liza Nyberg hälsar välkommen
15.30-17.00 Hur påverkas du av CAP 2015?
17.00-19.00 Förflyttning till mingel i de nya lokalerna vid Västra Storgatan 7, Nyköping.