Leif GW Persson talar om värdet av vilt på Landshypoteks regionmöte på Öster Malma i Nyköping

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Mälarprovinserna till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om vilt. Inbjuden gästtalare är den kände professorn, författaren och jägaren Leif GW Persson som berättar om sin syn på viltets värde för jägare och markägare. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på lördag den 21 mars på Öster Malma, Nyköping, med start kl.10.00. Leif GW Persson håller sitt anförande ca kl.12.00 och kl.14.00 avrundas mötet med en guidad tur i viltparken. 

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Landshypotek Banks VD Liza Nyberg, ny VD sedan december 2014. Distriktschef Markus Forsbäck kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i regionen Mälarprovinserna. Ordörande i regionstyrelsen, Karin Andersson, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där 24 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Mälarprovinserna. 

Mötet äger rum på Öster Malma, Nyköping, Lördag 21 mars, kl. 10.00-15.00. (Registrering från 09.30)