Margareta Lindahl rörelsechef på Landshypotek Bank

Margareta Lindahl är ny som rörelsechef på Landshypotek Bank. Rörelsechefen leder bankens distriktsorganisation och har ansvar för utveckla bankens kundrelation i utlåningen till jord- och skogsbrukare.

- Jag är glad att åter arbeta i och för den näring jag kan och brinner för. Nu får jag arbeta direkt med finansiering som bidrar till en utvecklad levande landsbygd och stärkta landsbygdsföretagare, säger Margareta Lindahl.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas bank. Banken finns över hela landet och har organiserat kundrelationen i nio distrikt med totalt 70 medarbetare och nio distriktschefer. Margareta Lindahl har nu uppgiften att leda den organisationen och ledamot i bankledningen.

Margareta Lindahl har en utbildning som ekonomagronom. Som uppväxt på mjölkgård och genom att en tid drivit företag med slaktsvinsproduktion har hon nära erfarenhet från vardagen för bankens kunder. Hon har gedigen erfarenhet inom bank och finans. Närmast kommer hon från konsultgruppen Transcendent Group med arbete framförallt inom riskområdet. Tidigare har hon även varit anställd på Finansinspektionen, TMHE Rental AB och Swedbank. Hon har också varit kursledare och föreläsare på kurser om risker, finansiell styrning och styrelsearbete.

- Vi är i snabb utveckling för att möta våra kunders framtida behov. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för en utveckling där vi genom kundfokus och stärkt kundkontakt är förstahandsalternativet för jord- och skogsbrukare, säger Margareta Lindahl.

- Jag är jättenöjd med att vi lyckades rekrytera Margareta. Hon har en stark och för oss viktig mix av erfarenhet, kompetens och engagemang. Hon kan bank och vill samtidigt bidra med sin erfarenhet till att utveckla svenska landsbygden och lantbruket, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Margareta Lindahl har tillträtt sin tjänst.