Metbäckens revykung Kjell Åke i Myra inspirerar på Regionmötet för Landshypotek Ekonomisk Förening på Karolinen Konferens i Karlstad

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i region Wermland till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank bjuds besökarna på underhållning av Kjell Åke i Myra. Med glädje och värme berättar Kjell Åke historier som tar avstamp i den lilla byn Metbäcken i norra Värmland, den lilla byn som ligger mitt i världen. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som medlemmarna själva äger genom sin ekonomiska förening. Mötet hålls på onsdag den 18 mars på Karolinen Konferens i Karlstad.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Henrik Toll, Styrelseordförande i Landshypotek Bank. Distriktschef Johan Asklund kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Wermland. Ordförande i regionstyrelsen, Anders Axelsson, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där drygt 9 miljoner går tillbaka till medlemmarna i region Wermland.

Mötet äger rum på Karolinen konferenscenter i Karlstad, onsdag 18 mars, kl. 11.00-14.30.