Pressinbjudan: Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening 15 april

På onsdag, den 15 april, hålls årets Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman samlas Landshypoteks förtroendevalda från hela landet på Moderna Museet i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. Stämman beslutar även om årets medlemsutdelning. Årets stämmodag handlar om utvecklingen av de gröna näringarna. Stämmotalare är Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen bank och överskottet i verksamheten går tillbaka till alla lånekunder som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman presenterar vd Liza Nyberg utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2014. Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2014 och till stämman föreslås att 164 miljoner kronor går tillbaka till medlemmarna.

Efter stämmoförhandlingarna, cirka klockan 11, talar Elisabeth Backteman, Statssekreterare hos Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet om Gröna näringarna och livsmedelsstrategi - för jobb och tillväxt i hela landet. Under eftermiddagen fortsätter sedan programmet med flera gästtalare. Ylva Jonzon, utredningssekreterare vid Näringsdepartementet presenterar Konkurrenskraftsutredningen. Catharina Alwall Svennefelt, Verksamhetsledare för Kompetenscentrum Företagsledning, SLU och Mattias Nordqvist, Professor i företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och SLU talar om företagsledning inom de gröna näringarna.

Tid: Stämman arrangeras på onsdag den 15 april 2015, med start kl. 10.00
Plats: Moderna Museet, Stockholm