Producera din egen energi med sol och vindkraft är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening håller Regionmöte i Luleå.

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Norrland till Regionmöte handlar det om energi, och att producera sin egen energi. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet äger rum på onsdag 18 mars i Luleå.

På regionmötet deltar den externa gästen Skogsmästare Sara Nilsson och berättar om solkraft kontra vindkraft gällande ekonomi, investeringar, förutsättningar m.m. 
På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Björn Ordell, vice vd på Landshypotek Bank. Distriktschef Katarina Johansson kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Norrland. Ordförande i regionstyrelsen, Gunnar Granqvist, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där drygt 11,4 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Norrland. 

Mötet hålls på Hotell Nordkalotten i Luleå, onsdag 18 mars, kl. 17.30-21.15.