”Sveriges nya stål heter Svenskt Livsmedel” Carl Jan Granqvist kåserar om svenska råvaror på Regionmöte för Landshypotek Ekonomisk Förening

När Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Östgöta till regionmöte under temat Sveriges äkta landsbygdsbank handlar det om vin- och måltidskultur och vikten av bra råvaror. Inbjuden gästtalare är den kända gästgivaren, vinkännaren och professorn i måltidskunskap Carl Jan Granqvist som bjuder på ett inspirerande inslag om vin- och måltidskultur. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank. Mötet hålls på onsdag 18 mars i Linköping.

Landshypotek Bank är i snabb utveckling och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Landshypotek Banks VD Liza Nyberg, ny VD sedan december 2014. Distriktschef Stig-Arne Bojmar kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Östgöta. Ordförande i regionstyrelsen, Lars Öhman, håller i värdskapet och presenterar föreningens verksamhet.

Överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2014 års resultat där drygt 22 miljoner går tillbaka till medlemmarna i Östgöta.

Mötet äger rum på Konsert & Kongress i Linköping, onsdag 18 mars, kl. 16.30-21.30.