Ungdomar kan tänka sig välja andra företag än banker för sina banktjänster

Hälften av svenska ungdomar kan tänka sig att vara bankkund hos företag som idag inte är bank. Samtidigt upplever nya bankkunder att den egna banken är modern och att banker står för något annat än andra företag. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Landshypotek Bank. 

Företag som Google, Paypal och Klarna är alla företag unga skulle kunna tänka sig att ha sina pengar hos, låna av, och ha andra tjänster som idag endast banker erbjuder.

Landshypotek Bank gav Ungdomsbarometern i uppdrag att undersöka ungdomars attityder till banker. I undersökningen bland ungdomar mellan 18 och 24 år framkommer att hälften av svenska ungdomar skulle kunna tänka sig att vara bankkund hos företag som idag inte är banker.

- Vi banker har en läxa att göra för att vara ett alternativ för unga och i framtiden. Det handlar om att ständigt vinna förtroende och möta förväntan både på tjänster och också samhällsansvar, säger Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank.

Undersökningen visar att majoriteten av ungdomarna är positiv till banker och nio av tio svenska ungdomar upplever att bankerna har ett större ansvar än andra företag. Ungdomarna anser vidare att den egna banken är modern, men också att det är lätt att byta bank.

- Vi behöver fortsätta utveckla och bli bättre på digitala tjänster, men där kommer vi banker och även andra företag att bli allt mer lika varandra och erbjuda liknande tjänster. Vi banker har en större uppgift för att människor ska kunna bo bra och driva företag. Det är en samhällsuppgift som vi banker har haft genom historien. Undersökningen bekräftar att den samhällsuppgiften är viktig även i dag och för framtiden, säger Liza Nyberg.