149 miljoner kronor i medlemsutdelning i Landshypotek

Medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslås få 149 miljoner kronor i medlemsutdelning för resultatet i Landshypotek Bank 2015. Det beslutade styrelsen för ägarföreningen av banken när Årsredovisningen för 2015 antogs.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till medlemmarna. Sedan fyra år tillbaka sker det efter den insats medlemmen har i Landshypotek.

Styrelsen föreslår att 149 miljoner kronor delas ut till medlemmarna.

- Vi är glada att vi kan föreslå en god utdelning till medlemmarna även i år. I Landshypotek håller vi pengarna kvar inom näringen och ytterst går de tillbaka till oss låntagare. Det är ett bra tillskott till fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

Medlemsutdelningen möjliggörs genom ett starkt resultat i banken. Hälften av bankens vinst det gångna året, 165 miljoner kronor, lyfts till föreningen som koncernbidrag, för föreningens verksamhet och utdelning. Bedömningen av utdelningen tas bl.a. utifrån de ökade kapitalkrav som ställs på banken med utvecklingen av banken och med jord- och skogsbrukets strukturomvandling. Samtidigt som det sker en utdelning, står medlemmarna för nya insatser. Under det gångna året har medlemmarna lagt in 119 miljoner kronor i nya insatser.

- Vi är en bank med en tydlig uppgift för jord- och skogsbrukare och för att människor ska kunna bo och driva sina företag på landsbygden. Vi fortsätter stå för en god resultatgenerering som möjliggör för utdelning och samtidigt vår fortsatta utveckling till en bättre bank för ett jord- och skogsbruk i förändring, säger Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

Det är fjärde året som Landshypotek Ekonomisk Förening gör vinstudelningen utifrån medlemmarnas insats. Prognosen har varit 8-10 procent i utdelning. I år motsvarar utdelningen 10 procent på medlemmens insats. Under de fyra år så har Landshypotek skjutit till cirka 590 miljoner kronor till gårdsboende och företagare inom de gröna näringarna.

Förslaget till utdelning kommer nu att presenteras på Regionmötena som ekonomiska föreningen håller runt om i landet. Utdelningen beslutas sedan på stämman i Landshypotek Ekonomiska Förening den 20 april. Utdelningen förväntas efter beslutet landa hos medlemmarna i maj.

Årsredovisningar för Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening finns att ladda ned via denna länk >>

Tidigare utdelning utifrån insats
2013: 135 miljoner
2014: 142 miljoner
2015: 164 miljoner