5,9 miljoner i utdelning till jord- och skogsbrukare i Gävle-Dala

Svenska jord- och skogsbrukare får i år 149 miljoner i utdelning från sin egen bank när överskottet i den medlemägda banken, Landshypotek Bank, nu går tillbaka till låntagarna. Av dessa går 5,9 miljoner tillbaka som utdelning till jord- och skogsbrukare i Gävle-Dala. Utdelningen fastställdes idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma på Moderna Museet i Stockholm.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till de 42 000 medlemmarna. De senaste fyra åren har Landshypotek delat ut närmare 600 miljoner till svenska jord- och skogsbrukare.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2015 och rörelseresultatet uppgick till 330,6 miljoner. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 149 miljoner delas ut direkt till bankens medlemmar. Utdelning sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed se fram emot miljonutdelning från sin bank i maj.

Låntagarna i Gävle-Dala får med stämmobeslutet 5,9 miljoner i utdelning i maj, 10% på sin insats i föreningen.

- I Landshypotek går vinsten tillbaka till oss låntagare och vi håller därmed pengarna kvar inom näringen. Det är ett bra tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

- Vi fortsätter stå för en god resultatgenerering som möjliggör både för utdelning till Sveriges jord- och skogsbrukare och vår fortsatta utveckling till att bli en bättre bank för våra kunder, Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor)
Norrland 10,0 miljoner kronor
Gävle-Dala 5,9
Mälarprov 22,9
Wermland 8,4
Örebro 9,8
Östgöta 24,3
Älvsborg m fl län 21,2
Småland m fl prov 17,0
Gotland 4,7
Skåne 24,7