Årets landsbygdsföretagare på Gotland koras när Landshypotek håller regionmöte i Roma

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna på Gotland till regionmöte. På mötet deltar som gästtalare Anna och Gary Mathers, chiliodlare på Gotland som varit frontpersoner i Landshypotek Banks satsning på "Din gård, din möjlighet". På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Dessutom kommer årets landsbygdsföretagare på Gotland att utses under kvällen. Mötet hålls Grönt Centrum i Roma ikväll den 16 mars med start kl. 18.00.

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer i banken och föreningen. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av Annika Vangstad, marknads- och utvecklingschef. Medlemschef och verkställande tjänsteman i den ekonomiska föreningen, Gunnar Lans, presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen och styrelseledamot Hans Pettersson berättar om föreningens utveckling. Landshypotek Banks distriktschef Arne Nyroth kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden på Gotland. Mats Widgren, ordförande i regionstyrelsen, håller i värdskapet.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 4,7 miljoner går tillbaka till medlemmarna på Gotland.

Mötet äger rum på onsdag 16 mars på Grönt Centrum i Roma med start kl. 18.00.