Årets mjölkbonde och nytänkande svampodlare inspirerar Landshypoteks medlemmar på Regionmöte i Västra Götaland

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna i Västra Götaland till regionmöte. På mötet i Ulricehamn får deltagarna träffa årets Anna Berg, regionstyrelseledamot som nyligen blev utnämnd till Årets mjölkbonde 2016 tillsammans med sin familj. Deltar gör även Tommy och Jenny Söder som berättar om hur de förvandlat en gammal förfallen ladugård till framgångsrik svampodling. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening. Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls på Torpa Stenhus i Ulricehamn med start kl. 12.00.

Landshypotek Bank utvecklas med snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av VD Liza Nyberg. Medlemschef och verkställande tjänsteman i den ekonomiska föreningen, Gunnar Lans, presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Ann-Christine Hasselgren kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Västra Götaland. Per-Olof Hilmér, styrelseledamot och regionordförande i Älvsborg, berättar om utvecklingen i föreningen

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 21,2 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Älvsborg.

Mötet äger rum på fredag den 18 mars kl. 12.00-16.00 på Torpa Stenhus i Ulricehamn.