Delårsrapport 2 2016: Förbättrat resultat för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter att växa och förbättra resultatet. Resultatförstärkningen under det första halvåret 2016 var på sju miljoner kronor exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner och på 38 miljoner kronor när de posterna räknas med. 

- Vår intjäning och förbättrade resultat ger oss kraft att fortsätta utveckla banken till en bredare bank för företagare inom jord- och skogsbruk och för boende på gård, säger Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
Rörelseresultatet för det första halvåret 2016 uppgick till närmare 203 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor högre än det första halvåret förra året (165 MSEK). I det ingår att nettoresultatet av finansiella transaktioner är 31 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till knappt 173 (166) miljoner kronor, en förbättring med 7 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Landshypotek Bank fortsätter att utvecklas. Bankens tjänster förbättras och i en långsiktig strategisk utveckling stärks bankens konkurrenskraft och marknadsaktivitet. Kreditförlustnettot har samtidigt minskat under det första halvåret.

- Vi utvecklar alla våra olika sätt att möta kunderna. Under året har vi särskilt satsat på att stärka kontakten med de kunder som lever på tjänsteinkomst och inte enbart på sitt jordbruk. Gensvaret har varit stort från kunderna. Vi ökar nu kontakten med denna bredare grupp av kunder. Förändringarna möjliggör för vår tillväxt och för att kunna vara till för fler, konstaterar Liza Nyberg.

Utlåningen har ökat med 1,2 miljarder kronor under det första halvåret och omfattar nu 65,7 miljarder kronor. Inlåningen fortsätter också att växa och uppgår till 11,3 miljarder kronor. Under det första halvåret har banken emitterat säkerställda obligationer, seniora obligationer och förlagslån.

- Vi verkar i en orolig omvärld. Minusräntorna följs nu av en marknad som reagerar på ökade politiska risker, inför amerikanska valet och efter britternas EU-omröstning. Under kvartalet har vi dock både stärkt vårt kapital och vår likviditet. Våra ratinginstitut har bekräftat vår rating. Vi ser att många medlemmar väljer att återinvestera sin utdelning. Det ger oss stabilitet i den oroliga omvärlden. Det visar också att det finns ett stort intresse och förtroende för en annorlunda bank på den svenska bankmarknaden, säger Liza Nyberg.

Hela rapporten: http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/lhq2-2016_slutlig.pdf