Förbättrat resultat för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter att förbättra resultatet. Banken växer såväl inlåning som utlåning. Resultatet för de första tre kvartalen uppgår till 280 miljoner kronor, exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner. Det är en förbättring med 25 miljoner kronor.

Utlåningstillväxten visar ett fortsatt intresse för satsningar i de gröna näringarna. Inlåningstillväxten visar kundernas intresse för en annorlunda bank, med uppdrag för den svenska landsbygden.

– Det är glädjande att vi växer och visar ett fortsatt starkt resultat. Resultatet visar styrkan i banken, en styrka som också ratinginstituten har bekräftat under kvartalet, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Utlåningen ökade med 1,7 miljarder kronor under årets tre första kvartal och uppgår till 66,2 miljarder kronor. Det motsvarar en utlåningstillväxt på 2,7 procent vilket ska jämföras med 3,7 procent under motsvarande period 2015. Även inlåningen har fortsatt att öka och uppgår till 11,7 miljarder kronor.

– Sommarmånaderna är en lugnare tid för affärer inom jord och skog, men en bra tid för att möta kunder på olika mässor och träffar i Sommarsverige. Vi arbetar intensivt med den fortsatta utvecklingen av banken och samtidigt har vi stärkt vår marknadsnärvaro, konstaterar Liza Nyberg.

Resultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår för de första tre kvartalen till 279,9 (255,0) miljoner kronor, en förbättring med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år. Inklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner har resultatet förbättrats med 81 miljoner kronor.

En del i resultatförbättringen är minskade kreditförluster netto. Banken redovisar minskade kreditförluster netto med 32 miljoner kronor jämfört med de tre första kvartalen 2015. Kostnaderna har ökat något jämfört med förra året, men ökningen är enligt plan och en del i utvecklingen för att stärka bankens konkurrenskraft.

Av bankens utlåningskunder har särskilt köttproducenterna haft en gynnsam marknadssituation. Mjölkproducenterna har varit pressade under längre tid men där stiger nu priserna. De utlåningsräntor som enligt listpriser erbjuds till kund har under det tredje kvartalet varit oförändrade och räntemiljön är fortsatt låg.

 Januari – september 2016 (jämfört med januari – september 2015)

 • Rörelseresultatet uppgår till 349,1(267,9) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 279,8 (255,0) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 554,6 (554,4) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 281,0 (269,5) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till 6,8 (38,7) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 66,2 (64,0) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 11,7 (8,8) miljarder SEK.

Juli – september 2016 (jämfört med april – juni 2016)

 • Rörelseresultatet uppgår till 146,3 (87,4) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 107,2 (97,7) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 184,4 (193,6) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 83,4 (101,2) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till +2,9 (1,4) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 66,2 (65,7) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 11,7 (11,3) miljarder SEK.

Läs hela rapporten

För ytterligare information och kommentarer:

Tomas Uddin, Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-2992408

Liza Nyberg, VD, och Fredrik Sandberg, CFO, nås via Tomas Uddin.