Företagsutveckling i fokus när Landshypotek bjuder in medlemmarna i Gävle-Dala till regionmöte

Din gård, din möjlighet är temat när Landshypotek Ekonomisk Förening bjuder in medlemmarna till regionmöten över hela landet. I Gävle-Dala blir det extra fokus på styrning och utveckling av företag med den inbjudne gästtalaren Tommy Larsson, tidigare vd på Mockfjärds Fönster och numera styrelseproffs och vd på Åkerströms. Tommy Larsson kommer inspirera medlemmarna och tala om viktiga faktorer när man som företagare utvecklar sin verksamhet. På mötet får medlemmarna också ta del av det som händer i jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek Bank, den bank som de själva äger genom sin ekonomiska förening.  Regionmötet ger även en möjlighet till medlemsdialog om utvecklingen i banken. Mötet hålls idag tisdag den 15 mars med start kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 

Landshypotek Bank utvecklas i snabb fart och mötet ger tillfälle för medlemmarna att få veta mer om allt som händer. Bankens resultat och utveckling presenteras vid mötet av rörelsechef Margareta Lindahl. Pär Sahlin, styrelseledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening presenterar föreningens utveckling och Kerstin Arnemo, styrelseledamot presenterar föreslagen förändring i föreningsstyrningen. Landshypotek Banks distriktschef Katarina Johansson kommer att berätta vad Landshypotek Bank gör för kunderna på den lokala marknaden i Gävle-Dala. Rickard Klingberg, ordförande i regionstyrelsen i Gävle-Dala, håller i värdskapet.

Landshypotek Banks resultat går tillbaka till medlemmarna och därmed näringen eller återinvesteras i verksamheten. Under mötet presenteras även förslaget till utdelning baserat på 2015 års resultat där 5,9 miljoner går tillbaka till medlemmarna i regionen Gävle-Dala.

Mötet äger rum idag tisdag den 15 mars med start 18.00 på Folkets Hus i Säter.